Jamstva: nedostaci, garancija, zaštita potrošača, odšteta

Jamstvo

Obvezno jamstvo je preuzimanje odgovornosti za stvarne i pravne nedostatke bez obzira čijom krivnjom su nastali, a koji su već postojali u trenutku predaje odnosno dobave. Preuzimatelju stoje na raspolaganju sljedeća pravna sredstva:

Primarna:

  • uklanjanje nedostataka
  • zamjena

Sekundarna:

  • spuštanje cijene
  • povrat plaćenog iznosa uz povrat robe

Garancija

Za razliku od jamstva garancija je dragovoljno obećanje proizvođača ili prodavatelja.

Zaštita potrošača

Prije no što se sazna o kakvoj se grešci ili nedostatku radi, u načelu se ne mogu isključiti prava potrošača koja proizlaze iz obveznog jamstva.

Odšteta

Ako je za nedostatke kriv izručitelj, onda primatelj može zahtijevati odštetu.

Jamstvo za proizvode

Jamstvo proizvođača obuhvaća štete nanesene osobama ili stvarima koje je prouzrokovala greška na nekom proizvodu. Zahtjev je naslovljen na proizvođača odnosno uvoznika.

Grasch + Krachler Rechtsanwälte OG, Leibnitz – Graz – Austrija

Kontaktirajte nas za prve konzultacije

Namjenski depozitni račun:
IBAN: AT33 3820 6000 0002 7144
BIC: RZSTAT2G206