Nekretninsko pravo: kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, fiducijarni poslovi

Nekretninsko pravo obuhvaća brojne aspekte u vezi s prijenosom nekretnina i davanjem odnosno brisanjem prava. Posebna mu je karakteristika da su time pogođene velike imovinske vrijednosti kao što su to zemljišta, vlasnički stanovi, kuće i stvarna prava. Iz tog razloga potrebno je sveobuhvatno savjetovati ugovorne strane i osim toga točno se pridržavati zakonskih propisa o formi.

Naš vam ured pruža pomoć, između ostalog, i pri sljedećim poslovima:

  • kupoprodajni ugovori zajedno s preuzimanjem fiducijarnih pravnih poslova
  • darovni ugovori i ugovori o prijenosu
  • priznavanje založnog prava, prava služnosti, zabrana tereta i otuđenja
  • brisovna očitovanja
  • podjele nekretnina
  • dogovori o uporabi

Naš ured pružit će vam savjet prije sklapanja ugovora, sastavit će za vas konkretne ugovore i provesti upis u zemljišne knjige.

Grasch + Krachler Rechtsanwälte OG, Leibnitz – Graz – Austrija

Kontaktirajte nas za prve konzultacije

Namjenski depozitni račun:
IBAN: AT33 3820 6000 0002 7144
BIC: RZSTAT2G206