Područja rada

Nekretninsko pravo

Rado ćemo vas savjetovati o pitanjima s područja nekretninskog prava te vam pomoći sastaviti ugovore u vezi s prijenosom nekretnina, osiguravanjem zbrinjavanja i skrbi, kao i ostalih prava i obveza, a pobrinut ćemo se i za upis i provedbu tih ugovora u zemljišnim knjigama.

Jamstva

Ako neki proizvod ili usluga imaju nedostatke, onda primatelj ima različite mogućnosti kako ostvariti svoje interese.

Odšteta

Rado ćemo vas informirati o vašim mogućnostima za postizanje pravedne nagodbe za pretrpljene štete te ćemo u slučaju neispunjenja dogovorenih obećanja izboriti njihovu provedbu.

Stambeno pravo

Savjetujemo i zastupamo najmoprimce, podstanare i vlasnike stanova pri provedbi njihovih prava.

Prometne nezgode

Na ovom specijaliziranom području likvidacije šteta odlikuju nas dugogodišnje iskustvo i tehničko razumijevanje kompleksnih procesa kretanja.

Bračno i obiteljsko pravo

Informirat ćemo vas o svim pravima i obvezama kao roditelja, djeteta ili bračnog druga, savjetovati vas pri ugovornom reguliranju svih područja bračnog i obiteljskog života sve do dosljedne provedbe vaših prava u slučaju razvoda ili nekog sukoba.

Nasljedno pravo

Savjetujemo vas kako u reguliranju ostavštine tako i glede vaših prava nasljeđivanja i zastupamo vas u ostavinskom postupku.

Zaštita potrošača

Postoje brojni zakoni za zaštitu potrošača na različitim područjima života. Rado ćemo vas informirati o vašim pravima kao potrošača i pomoći vam da ih ostvarite.

IT-pravo

Savjetujemo i pomažemo vam na području ugovornog prava, licencija za softver, zaštite podataka, e-poslovanja i sličnog.

Utjerivanje tražbina

Nastojimo dosljednim utjerivanjem čak i naizgled nenaplativih tražbina ojačati gospodarske rezultate i konkurentnost poslovnih partnera koji poštuju ugovore. Isključivanjem ugovornih partnera koji ne žele ili nisu platežno sposobni pridonosimo fer konkurenciji.

Zastupanje diljem Austrije

Stalo nam je do toga da vas osobno zastupamo pred svim austrijskim sudovima i javnim tijelima. Zastupanje izvan Austrije obavljamo u suradnji s pouzdanim korespondentnim odvjetničkim uredima.

Grasch + Krachler Rechtsanwälte OG, Leibnitz – Austrija

Kontaktirajte nas za prve konzultacije

Namjenski depozitni račun:
IBAN: AT33 3820 6000 0002 7144
BIC: RZSTAT2G206