Obiteljsko pravo: razvod braka, roditeljska prava, reguliranje viđanja, uzdržavanje

Obiteljsko pravo

Obiteljsko pravo je osjetljivo pravno područje, a napose u slučaju razvoda braka kad se radi o dobrobiti djeteta.

Razvod braka

U načelu postoje dvije varijante razvoda braka i to kao prvo sporni razvod zbog krivnje, zbog raspuštanja zajednice ili nekog drugog razloga i kao druga varijanta sporazumni razvod braka.

Sporazumni razvod je moguć ukoliko su bračni drugovi najmanje pola godine rastavljeni, ako je njihov brak nepopravljivo razoren te ako su se složili oko svog razvoda i njegovih posljedica. U svim ostalim slučajevima govori se o sporu u kome sud preko presude odlučuje o razvodu. Ako ne postoji dogovor o posljedicama razvoda, onda se to mora rješavati u posebnom postupku.

O svim podrobnostima i mogućnostima, uvjetima i posljedicama rado ćemo vas osobno informirati.

Roditeljska skrb

Roditeljska skrb regulira prava i obveze roditelja u vezi s njegom, odgojem, upravljanjem imovinom i zastupanjem djece. Moguća je i samostalna roditeljska skrb jednog roditelja, kao i zajednička roditeljska skrb oboje roditelja. Roditeljska skrb se prvenstveno orijentira na to jesu li roditelji u braku ili nisu. Konkretan oblik te odredbe i prijenos roditeljske skrbi ovise od više uvjeta.

Pravo na viđanje

Pravo na viđanje je pravo na osobni odnos između roditelja i djece ili baka i djedova i unuka te djece s drugim važnim osobama koje su im bliske. Pravo na viđanje može se u slučaju rastave odnosno razvoda roditelja dogovoriti ili to na zahtjev određuje sud. Smjernice koje je razvila sudska praksa uzimaju u obzir starost djeteta pri donošenju odluka o obimu i o razmacima kontakata u obliku posjeta.

Uzdržavanje

Uzdržavanje djeteta je obveza roditelja na uzdržavanje svoje djece. Ako dijete živi s jednim roditeljem odnosno s oba, onda ima pravo na uzdržavanje u naturi, a inače ima pravo na uzdržavanje u novcu. Visina alimentacije određuje se prema dohotku dotičnog roditelja, starosti djeteta, ostalim obvezama glede uzdržavanja roditelja koji je dužan platiti alimentaciju i drugih čimbenika. Visina alimentacije može se dogovoriti ili je na zahtjev određuje sud.

Uzdržavanje bračnih drugova može se dogovoriti u okviru procesa razvoda. Ako ne dođe do dogovora, pravo na uzdržavanje ovisi od eventualne krivnje, dohotka, ostalih obveza uzdržavanja i drugih čimbenika.

Grasch + Krachler Rechtsanwälte OG, Leibnitz – Graz – Austrija

Kontaktirajte nas za prve konzultacije

Namjenski depozitni račun:
IBAN: AT33 3820 6000 0002 7144
BIC: RZSTAT2G206