Slanje radnika u Austriju

Prilikom prekograničnog pružanja usluga u Austriji moraju biti ispunjene obrtničko-pravne odredbe u državi sjedišta poduzeća. Pod određenim uvjetima može biti također potreban dokaz o osposobljenosti. Poslodavci sa sjedištem u državi članici Europske unije trebaju prijaviti zaposlenje radnika koje šalju u Austriju kod Središnjeg koordinacijskog mjesta (ZKO) za kontrolu ilegalnog zapošljavanja radnika Saveznog ministarstva za financije. Te prijave (ZKO3) trebaju biti podnešene PRIJE dotičnog prihvaćanja posla. Burza rada (AMS) izdaje EU – potvrdu o slanju ako je poslana radna snaga uredno zaposlena u zemlji koja ju šalje i za vrijeme slanja su ispunjene austrijske odredbe.

Suzbijanje nelojalne konkurencije u segmentu plaća i socijalnih davanja

Zakon o suzbijanju nelojalne konkurencije u segmentu plaća i socijalnih davanja (LSD-BG) treba osigurati radnicima koji rade u Austriji plaću koja im pripada za pruženi radni učinak i omogućiti poštenu konkurenciju među poduzećima. Kontrolna tijela Austrijskog zdravstvenog osiguranja, Financijske policije i Fonda za građevinske radnike, njihovih dopusta i otpremnina (BUAK) provjeravaju da li svaki radnik, koji je zaposlen u Austriji, dobiva plaću koja mu pripada sukladno Zakonu, odredbama i kolektivnom ugovoru s obzirom na kriterije platnih razreda uključujući prekovremene sate, dodatke, doplatke, posebna plaćanja itd. Poduzetnici moraju jamčiti kontrolnim tijelima za provjeru pripadajuće plaće

  • uvid u potrebne dokumente (ugovor o radu ili službeni popis obveza, evidenciju radnog vremena, platnu listu, dokaze o isplati plaća ili potvrde o bankovnim transakcijama, dokumente s obzirom na platni razred, A1 formular, ZKO3 prijavu) i
  • dostaviti na zahtjev potrebne dokumente ili kopije.

Strani poslodavci su dužni držati pripravnima na radnom mjestu potrebne dokumente o plaći na njemačkom jeziku (kod ugovora o radu može se također odabrati i engleski jezik) kao i potrebne dokumente o prijavi, dokumente o zdravstvenom osiguranju i službeno odobrenje za prekogranično zapošljavanje radnika za vrijeme trajanja zaposlenja odnosno za vrijeme slanja ili iste učiniti kontrolnim organima dostupnima neposredno na licu mjesta u elektroničkom obliku. Izricati će se kazne ako se dokumenti o plaći neće držati pripravnima, ako se potrebni dokumenti neće dostaviti pravovremeno ili ako se utvrdi potplaćenost. Kazne će se izreći po svakom radniku, a onda kumulirane kazne mogu ispasti vrlo visoke. Kod nedostajajućih ili nepotpunih dokumenata o plaći za svakog dotičnog radnika mogu se u ponovljenom slučaju po svakom dotičnom radniku izreći kazne od 500,00 eura do 50.000 eura (čl. 27., čl. 28. Zakona o suzbijanju nelojalne konkurencije u segmentu plaća i socijalnih davanja). Prilikom potplaćenosti mogu se za svakog dotičnog radnika u ponovljenom slučaju izreći kazne od 1.000,00 eura do 50.000,00 eura (čl. 29. Zakon o suzbijanju nelojalne konkurencije u segmentu plaća i socijalnih davanja).

Savjetovanje i zastupanje

Odvjetnici Grasch + Krachler Rechtsanwälte OG pomažu poduzetnicima u pripremi prekograničnih djelatnosti u Austriji kao i kod već pokrenutih upravno-kaznenih postupaka.

Kontaktirajte nas za prve konzultacije

Namjenski depozitni račun:
IBAN: AT33 3820 6000 0002 7144
BIC: RZSTAT2G206