Nasljedno pravo: oporuka, nasljedstvo, pravo nasljeđivanja, nužni dio

Nasljedstvo

Nasljedstvom se označavaju sva imovinska prava i obveze nekog pokojnika. Nasljedno pravo regulira zakonske nasljedne redove pri nasljedstvu pokojnika.

Zakonski nasljedni redovi

Zakonski nasljedni redovi se primjenjuju kad nema važeće oporuke, kad nije obuhvaćena čitava imovina, kad ni jedan zakonski nasljednik ne preuzme ostavinu i slično.

Sljedeće osobe imaju zakonsko pravo nasljeđivanja:

  • bračni drugovi i registrirani partneri
  • djeca i njihovo potomstvo
  • roditelji i njihovo potomstvo, ako nema djeca odnosno njihovog potomstva
  • bake i djedovi i njihovo potomstvo, ako nema djece i roditelja odnosno njihovog potomstva

životni drugovi imaju pod određenim uvjetima izvanredno pravo nasljeđivanja ako niti jedan zakonski nasljednik ne preuzme ostavinu.

Oporuke

Svatko može još za života odrediti što da se radi s njegovom imovinom nakon smrti. Iz toga je izuzet samo nužni dio.

Testament je uz legat i kodicil oblik izricanja posljednje volje.

Postoje sljedeći oblici oporuke:

  • vlastoručno napisana
  • napisana tuđom rukom
  • usmena oporuka (takozvani “usmeni testament u nuždi”)
  • javna oporuka

Za pravovaljanost testamenta, legata i kodicila vrijede stroga pravila o formi.

Pravo na nužni dio

Određenim osobama zakon daje pravo da u svakom slučaju nešto dobiju iz nasljedstva.

Pravo na nužni dio imaju

  • potomstvo
  • bračni drugovi

Visina nužnog dijela ovisi od zakona o nasljedstvu. Nužni dio iznosi kod potomaka i bračnih drugova polovicu zakonski određenog nasljednog dijela.

Pod određenim uvjetima nužni dio se može smanjiti na polovicu ili u potpunosti oduzeti.

Nasljedni dio zbog njege

Bliski srodnici koji su u posljednje tri godine prije smrti ostavitelja najmanje šest mjeseci pokojnika besplatno njegovali i to ne u neznatnoj mjeri dobivaju zakonski legat (zapis).

Rado ćemo vam pomoći u sastavljanju oporuke ili pri ostvarivanju vaših nasljednih prava.

Grasch + Krachler Rechtsanwälte OG, Leibnitz – Graz – Austrija

Kontaktirajte nas za prve konzultacije

Namjenski depozitni račun:
IBAN: AT33 3820 6000 0002 7144
BIC: RZSTAT2G206