Tim

Tim

Anwalt Leibnitz
Carina Adam
odgovorna je za korespondenciju, opomene i elektronički pravni promet s uredima, službama i javnim tijelima.
Anwalt Leibnitz
Desiree Gerngross
odgovorna je za korespondenciju, opomene i elektronički pravni promet s uredima, službama i javnim tijelima.
Anwalt Leibnitz
Ursula Hauswirth
odgovorna je za korespondenciju, opomene i elektronički pravni promet s uredima, službama i javnim tijelima.
Anwalt Leibnitz
Sarah Kogler
odgovorna je za korespondenciju, opomene i elektronički pravni promet s uredima, službama i javnim tijelima.
Anwalt Leibnitz
Annemarie Urbanitsch
odgovorna je za korespondenciju, opomene i elektronički pravni promet s uredima, službama i javnim tijelima.