Prometne nezgode: oštećenja vozila, naknada za pretrpljenu bol, izgubljena zarada

Nezgode

Prometne nezgode su iznenadni događaji, koji za pogođene mogu predstavljati veliki izazov. Za oštećenike je važno da se brzo razjasni pitanje krivnje, a poslije toga da se realiziraju zahtjevi za naknadu štete. Pri tome se možete osloniti na naša dugogodišnja iskustva i naša tehnička znanja. Ako se krivnja ne može s protivnom stranom vansudski razjasniti, onda morate sudskim putem zahtijevati naknadu štete.

Naknada štete

Neovisno o konkretnim činjenicama naknada štete može se zatražiti pri sljedećem:

  • Oštećena vozila: troškovi popravka, smanjenje vrijednosti vozila, preostala vrijednost
  • Oštećene osobe: odšteta za pretrpljenu bol, troškovi lijekova, terapija i zdravstvenih pomagala, izgubljena zarada, troškovi njege, putni troškovi
  • Ostalo: troškovi vuče vozila, troškovi odjave, prijave i troškovi izmjene prijave, ostali troškovi

Za određivanje visine odštete često se uzimaju tehnički i medicinski vještaci za vozila ili vještaci iz drugih stručnih područja.

Mi nastojimo brzo i nebirokratski ostvariti vaše zahtjeve za naknadom štete. Ukoliko u nekom primjerenom roku suprotna strana ne prizna i ne podmiri vaša potraživanja, onda sudskim putem tražimo podmirenje tih potraživanja.

Grasch + Krachler Rechtsanwälte OG, Leibnitz – Graz – Austrija

Kontaktirajte nas za prve konzultacije

Namjenski depozitni račun:
IBAN: AT33 3820 6000 0002 7144
BIC: RZSTAT2G206