Odštete: materijalna šteta, troškovi popravaka, odšteta za pretrpljenu bol

Općenito

Svrha odštetnog prava je omogućiti oštećeniku naknadu za pretrpljenu štetu.

Uvjeti

Uvjeti za dobivanje odštete:

  • Štete: oštećeno vozilo, bol, izmakla dobit itd.
  • Uzročnost: prouzročitelj, ubrojivost
  • Nezakonitost: kršenje propisa ili zabrana, zaštitni zakoni, ugovorne obveze i slično.
  • Krivnja: inkriminacija, stupanj krivnje

Vrsta odštete

Vrsta odštete ovisi o šteti:

  • Materijalna šteta: obnova, troškovi popravka
  • Tjelesne ozljede: odšteta za boli, troškovi liječenja, izgubljena zarada i slično.

Sukrivnja

Ukoliko je oštećeni sukriv za nastalu štetu, onda mora sam snositi štetu u odnosu na svoju sukrivnju. Ako dva vozača auta učine pogrešku pri promatranju prometne situacije i jednako su kriva, onda svaki mora snositi polovicu pretrpljene štete i mogu uvijek polovicu zahtijevati od druge strane.

Zastara

Prava na odštetu odlaze u zastaru u roku od tri godine nakona trenutka kad je oštećeni saznao za štetu i osobu koja ju je prouzrokovala. No, postoje i posebne zakonske odredbe koje odstupaju od toga.

Grasch + Krachler Rechtsanwälte OG, Leibnitz – Graz – Austrija

Kontaktirajte nas za prve konzultacije

Namjenski depozitni račun:
IBAN: AT33 3820 6000 0002 7144
BIC: RZSTAT2G206