Dedno pravo: oporoka, zapuščina, pravica dedovanja, nujni delež

Zapuščina

Zapuščina je vse premoženje in pravice kakor tudi obveznosti zapustnika ob smrti. Dedno pravo ureja pravno nasledstvo zapuščine umrlega.

Dedni redi

Dedni red se uporabi, ko ni veljavne oporoke, če ni zajeto vso premoženje, če dediči ne dobijo zapuščine in podobno.

Naslednje osebe imajo zakonsko pravico dedovanja:

  • zakonci in registrirani partnerji
  • otroci in njihovo potomstvo
  • starši in njihovo potomstvo, če ni otrok oziroma njihovih potomcev
  • dedki in babice in njihovo potomstvo, če ni otrok in staršev oziroma njihovih potomcev

življenjski sopotnik pod določenimi pogoji ima izredne pravice dedovanja, če ni nobenega zakonskega dediča, ki bi imel pravico do zapuščine.

Oporoke

Vsak lahko še za življejnja določi, kaj bo z njegovim premoženjem po njegovi smrti. Iz tega je izvzeta le pravica do nujnega deleža.

Oporoka je, tako kot volilo in kodicil, oblika zadnjevoljske odredbe.

Obstajajo naslednje oblike oporoke:

  • lastnoročna oporoka
  • s tujo roko napisana oporoka
  • ustna oporoka (takoimenovana “ustna oporoka v nujnem primeru”)
  • javna oporoka

Za veljavnost oporoke, volila in kodicila veljajo strogi predpisi o obliki.

Nujni delež

Določene osebe imajo pravico do dela zapuščine.

Pravico do nujnega deleža imajo

  • potomci
  • pokojnikov zakonec

Višina nujnega deleža je odvisna od zakona o dedovanju. Nujni delež potomcev in zakoncev znaša polovico tistega deleža, ki bi šel vsakemu posameznemu izmed njih po dedovanju po zakonu.

Pod določenimi pogoji se nujni delež lahko zmanjša na polovico ali sploh odreče.

Dedni delež zaradi nege

Bližnji sorodniki, ki so negovali zapustnika v zadnjih treh letih pred njegovo smrtjo najmanj šest mesecev brez nadomestila in ne samo v majhnem obsegu, dobijo zakonski legat (volilo).

Radi vam bomo pomagali v sestavljanju poslednje volje ali pri uveljavljanju vaših zahtev v zvezi z dedovanjem.

 

Grasch + Krachler Rechtsanwälte OG, Leibnitz – Graz – Avstrija

Kontaktirajte nas za prvi posvet

Namenski depozitni račun:
IBAN: AT33 3820 6000 0002 7144
BIC: RZSTAT2G206