Izključitev odgovornosti

Informacije, ki so na razpolago na spletni strani www.recht-empfinden.at, so samo splošen, neobvezujoč, nepopoln, nenatančen in neaktualen pregled različnih področij prava in ne utemeljujejo nobenega posvetovalnega odnosa, vseeno kakšnega tipa, posebej pa ne odnosa odvetnik-klient.

Odvetniška pisarna Grasch + Krachler Rechtsanwälte OG ne prevzame nobene odgovornosti za aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost predstavljenih informacij.

Kontaktirajte nas za prvi posvet

Namenski depozitni račun:
IBAN: AT33 3820 6000 0002 7144
BIC: RZSTAT2G206