Napotitev delavcev v Avstrijo

Pri čezmejnem opravljanju storitev v Avstriji morajo biti določbe gospodarskega prava izpolnjene v državi sedeža družbe. Pod določenimi pogoji se lahko zahteva tudi potrdilo o usposobljenosti.   Delodajalci s sedežem v državi članici EU morajo prijaviti zaposlitev delavcev, ki jih napotijo v Avstrijo, Osrednjemu koordinacijskemu organu (ZKO) za nadzor nezakonitega zaposlovanja delavcev pri Zveznem ministrstvu za finance. Te prijave napotitve (obrazec ZKO3) morajo biti podane PRED ustreznim začetkom dela.   Zavod za zaposlovanje (AMS) izda potrdilo o napotitvi na delo v državo EU, če je napoteni delavec zakonito zaposlen v državi pošiljateljici in če se med napotitvijo izpolnjujejo avstrijski predpisi.

Preprečevanje plačnega in socialnega dumpinga

Namen Zakona o preprečevanju plačnega in socialnega dumpinga (LSD-BG)[1] je zagotoviti delavcem, ki delajo v Avstriji, ustrezno plačilo za opravljeno delo in pošteno konkurenco med podjetji. Nadzorni organi Avstrijskega sklada za zdravstveno zavarovanje (ÖGK)[2], Finančne policije in Sklada za dopust in odpravnino gradbenih delavcev (BUAK)[3] preverijo, ali vsak delavec, zaposlen v Avstriji, prejema plačilo, ki mu pripada po zakonu, uredbi ali kolektivni pogodbi ob upoštevanju meril za razvrstitev vključno z nadurami, dodatki, bonusi, posebnimi plačili itd.   Podjetniki morajo nadzornim organom zaradi preverjanja ustreznega plačila

  • odobriti dostop do zahtevanih dokumentov (pogodba o zaposlitvi ali potrdilo o pravicah in obveznostih med delodajalcem in delavcem, evidenca opravljenih ur, pisni obračun plače, dokazilo o plačilu ali potrdilo o bančnem nakazilu, dokumenti o razvrstitvi v plačne razrede, obrazec A1 o socialnem zavarovanju, obrazec s prijavo napotitve ZKO3) in
  • na zahtevo posredovati potrebne dokumente ali kopije.

Tuji delodajalci so dolžni hraniti potrebne dokumente o plači v nemškem jeziku (v primeru pogodbe o zaposlitvi izbirno tudi v angleščini) ter dokumente o prijavi, socialni varnosti in uradno dovoljenje za zaposlitev čezmejnih delavcev v času zaposlitve ali obdobju napotitve na kraju dela ali pa nadzornim organom omogočiti dostop do njih v elektronski obliki neposredno na kraju samem.   Kazni se nalagajo, če listine o plačah niso na voljo, če potrebni dokumenti niso pravočasno posredovani ali če je ugotovljeno, da je plačilo prenizko. Kazni se nalagajo za vsakega delavca posebej in te kumulativne kazni so lahko visoke. V primeru manjkajočih ali nepopolnih dokumentov o plači se lahko za vsakega zadevnega zaposlenega naložijo kazni v višini od 500,00 € do 50.000 €  v primeru ponovitve (27. in 28. člen Zakona o preprečevanju plačnega in socialnega dumpinga (LSD-BG)). V primeru prenizkega plačila se lahko za vsakega zadevnega zaposlenega izreče kazni od 1.000,00 € do 50.000,00 € v primeru ponovitve (29. člen LSD-BG).

Svetovanje in zastopanje

Odvetniška pisarna Grasch + Krachler Rechtsanwälte OG pomaga vašemu podjetju pri pripravi čezmejnih dejavnosti v Avstriji ter pri upravnih kazenskih postopkih, ki so se že začeli.

[1] Op. prev.: Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (LSD-BG)
[2] Op. prev.: Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK)
[3] Op. prev.: Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK)

Kontaktirajte nas za prvi posvet

Namenski depozitni račun:
IBAN: AT33 3820 6000 0002 7144
BIC: RZSTAT2G206