Prometne nesreče: poškodbe vozila, odškodnina za bolečine, izguba zaslužka

Nesreče

Prometne nesreče so nepričakovani dogodki, ki za prizadetega lahko predstavljajo velik izziv. Za oškodovanca je pomembno, da se hitro pojasni vprašanje krivde in da se potem uveljavijo pravice do odškodnine. Pri tem vam lahko pomagajo naše dolgoletne izkušnje in naše poznavanje tehnike. Če se krivda ne more z nasprotno stranjo izvensodno pojasniti, se morajo vaše pravice do odškodnine uveljavljati pred sodiščem.

Odškodnina

Neodvisno od konkretnega dejanskega stanja pridejo v poštev naslednje zahteve za odškodnino:

  • Poškodbe vozila: stroški popravila, zmanjšanje vrednosti, preostala vrednost avtomobila
  • Poškodbe oseb: odškodnina za bolečine, stroški za zdravila, terapije in zdravilne pripomočke, izguba zaslužka, stroški nege, potni stroški
  • Ostalo: stroški vleke avtomobila, stroški odjave in prijave spremembe, ostali stroški

Za določanje višine odškodnine se pogosto uporabljajo tehnični in medicinski izvedenci za motorna vozila ali izvedenci iz drugih strokovnih področij.

Prizadevamo si uveljaviti vaše pravice za odškodnino hitro in nebirokratsko. Če nasprotna stran v nekem primernem roku ne prizna in ne poravna vaših zahtevkov, potem uveljavljamo te zahtevke pred sodiščem.

 

Grasch + Krachler Rechtsanwälte OG, Leibnitz – Graz – Avstrija

Kontaktirajte nas za prvi posvet

Namenski depozitni račun:
IBAN: AT33 3820 6000 0002 7144
BIC: RZSTAT2G206