Jamstva: pomanjkljivosti, garancije, varstvo potrošnikov, odškodnina

Garancija

Obvezna garancija za stvarne ali pravne pomanjkljivosti ne glede na to, kdo jih je zakrivil, ki so že obstajale v času predaje oziroma dobave. Prejemniku so na razpolago naslednja pravna sredstva:

Primarna:

  • odprava pomanjkljivosti in napak
  • menjava

Sekundarna:

  • znižanje cene
  • vrnitev kupne cene proti vrnitvi blaga

Jamstvo (prostovoljna garancija)

Za razliko od obvezne garancije je jamstvo prostovoljna obljuba proizvajalca ali prodajalca.

Varstvo potrošnikov

Preden se ne ve, za kakšo napako ali pomanjkljivost gre, se v načelu ne morejo izključiti pravice potrošnika, ki izvirajo iz obveznega jamstva.

Odškodnina

Če je izročitelj povzročil napako, prejemnik lahko zahteva odškodnino.

Jamstvo za proizvode

Jamstvo za proizvode obsega poškodbe na osebah in stvareh, ki jih je povzročila napaka nekega proizvoda. Zahtevek je naslovljen na proizvajalca oziroma na uvoznika.

Grasch + Krachler Rechtsanwälte OG, Leibnitz – Graz – Avstrija

Kontaktirajte nas za prvi posvet

Namenski depozitni račun:
IBAN: AT33 3820 6000 0002 7144
BIC: RZSTAT2G206