Družinsko pravo: razveza, skrbništvo, pravica obiska, preživnina

Družinsko pravo

Družinsko pravo je občutljivo pravno področje, posebej v primeru razvez in če gre za blagor otroka.

Razveza

Načeloma sta dve različici razveze zakona, in sicer sporna razveza zaradi krivde, zaradi razpada družinske skupnosti ali drugih razlogov in sporazumna razveza.

Sporazumna razveza zakonske skupnosti je možna, če zakonca najmanj pol leta živita narazen, če je zakonska zveza nepopravljivo nevzdržna in sta zakonca soglasna v zvezi z razvezo in njenimi posledicami. V vseh ostalih primerih govorimo o spornem postopku za razvezo, v katerem sodišče s sodbo odloča o razvezi zakonske zveze. Če se ne more doseči sporazuma o posledicah razveze, se mora to uveljavljati v posebnem postopku.

Podrobno o možnostih, pogojih in o posledicah vas bomo radi osebno informirali.

Skrbništvo

Skrbništvo ureja starševske pravice in obveznosti v zvezi z nego, vzgojo, upravljanje s premoženjem in zastopstvo otrok. Možno je nedeljeno skrbništvo enega od staršev in tudi skupno skrbništvo obeh staršev. Skrbništvo se prvenstveno osredotoča na dejstvo, če sta starša poročena ali ne. Konkretna oblika, določanje in prenos skrbništva so odvisni od številnih pogojev.

Pravica do obiskov

Pravica do obiskov je pravica do osebnih stikov med starši in otroki ali starimi starši in vnuki in otroki z drugimi pomembnimi osebami, s katerimi imajo tesne odnose. Okrog pravice do obiskov se v primeru ločitve oziroma razveze starša lahko dogovorita ali o tem na zahtevo odloča sodišče. Pravna praksa je razvila smernice, ki upoštevajo starost otroka pri obsegu in pogostosti obiskov.

Preživnina

Preživnina za otroka je obveza vzdrževanja otroka s strani staršev. Če otrok živi z enim od staršev oziroma z obema, ima pravico do preživnine v naravi, drugače pa ima pravico do preživnine v denarju. Višina preživnine v denarju se določa glede na dohodek tistega starša, ki jo mora plačati, starost otroka, ostalih obvez vzdrževanja starša in drugih dejavnikov. Višina preživnine v denarju se lahko dogovori ali na zahtevo to določi sodišče.

Preživnina za zakonca se lahko dogovori v okviru ločitve. Če ne pride do dogovora, se zahtevek za vzdrževanje določi odvisno od eventualne krivde, dohodka, drugih obvez za vzdrževanje in drugih dejavnikov.

 

Grasch + Krachler Rechtsanwälte OG, Leibnitz – Graz – Avstrija

Kontaktirajte nas za prvi posvet

Namenski depozitni račun:
IBAN: AT33 3820 6000 0002 7144
BIC: RZSTAT2G206