Odškodnina: materialna škoda, stroški popravila, odškodnina za bolečine

Splošno

Cilj odškodninskega prava je, da se oškodovancu omogoči nadomestilo za utrpljene izgube.

Pogoji

Pogoji za odškodnino so naslednji:

  • škode: poškodovano vozilo, bolečine, izgubljen dobiček
  • vzročna povezanost: povzročitev, prištevnost
  • nezakonitost: kršitev predpisov in prepovedi, zaščitni zakoni, pogodbene obveznosti in podobno
  • krivda: inkriminacija, stopnja krivde

Vrsta odškodnine

Vrsta odškodnine je odvisna od :

  • materialne škode: obnova, stroški popravila
  • telesne poškodbe: odškodnina za bolečine, stroški zdravljenja, izgubljeni dohodek in podobno

Sokrivda

Če je oškodovanec sokriv za nastalo škodo, potem mora sam kriti škodo sorazmerno svoji sokrivdi. Če dva voznika napravita napako pri opazovanju prometne situacije in imamo sokrivdo v enakem razmerju, potem mora vsak kriti polovico pretrpljene škode in lahko vsak od nasprotne strani zahteva polovico.

Zastaranje

Pravica zahtevanja odškodnine zastara v treh letih, šteto od dneva, ko je oškodovanec izvedel za škodo in za ime povzročitelja. Toda obstajajo posebne zakonske določbe, ki od tega odstopajo.

 

Grasch + Krachler Rechtsanwälte OG, Leibnitz – Graz – Avstrija

Kontaktirajte nas za prvi posvet

Namenski depozitni račun:
IBAN: AT33 3820 6000 0002 7144
BIC: RZSTAT2G206