Delovna področja

Nepremičninsko pravo

Svetujemo pri vprašanjih v zvezi z nepremičninskim pravom in pomagamo sestaviti pogodbe v zvezi s prenosom nepremičnin, zavarovanjem storitev nege in oskrbe in z ostalimi pravicami in obveznostmi. Izvajamo tudi postopke vpisov teh pogodb v zemljiško knjigo.

Jamstva

Če sta nek proizvod ali storitev pomanjkljiva, ima prejemnik različne pravice za uveljavljanje svojih interesov.

Odškodnine

Svetujemo vam o vaših pravicah glede pravične poravnave za oškodovanje ali pri neizpolnitvi dogovorjenih obljub in jih za vas uveljavimo.

Stanovanjsko pravo

Svetujemo in zastopamo najemnike, podnajemnike in lastnike stanovanj pri uveljavljanju njihovih pravic.

Prometne nesreče

Na posebnem področju reševanja škod imamo dolgoletne izkušnje in tehnična znanja za razumevanje kompleksnih smeri gibanja.

Družinsko pravo

Informiramo vas o vseh pravicah in obveznostih staršev, otrok ali zakonskega partnerja in svetujemo pri oblikovanju pogodb na vseh področjih zakonskega in družinskega življenja, vse do doslednega uveljavljanja teh pravic v primeru razveze ali drugih sporov.

Dedno pravo

Svetujemo pri urejanju dediščine in v zvezi z vašimi dednimi pravicami in vas zastopamo v zapuščinskih postopkih.

Varstvo potrošnikov

Obstajajo številni zakoni za varstvo potrošnikov na različnih življenjskih področjih. Svetujemo vam o vaših pravicah kot potrošnika in jih uveljavljamo za vas.

Pravo IT

Svetujemo in pomagamo na področju pogodbenega prava, licenc za programsko opremo, varstva podatkov, elektronskega poslovanja itn.

Izterjatve dolgov

Prizadevamo si, da z doslednimi izvršbami tudi navidezno brezupnih terjatev krepimo gospodarske rezultate in konkurenčnost poslovnih partnerjev, ki spoštujejo določila pogodb. Z izključitvijo pogodbenih strank, ki nočejo ali ne morejo plačati, prispevamo k pošteni konkurenci.

Zastopanje na območju cele Avstrije

Zelo nam je pomembno, da vas osebno zastopano pred vsemi avstrijskimi sodišči in javnimi organi. Zastopanje zunaj Avstrije je v sodelovanju z zanesljivimi korespondenčnimi odvetniškimi pisarnami.

Grasch + Krachler Rechtsanwälte OG, Leibnitz – Avstrija

Kontaktirajte nas za prvi posvet

Namenski depozitni račun:
IBAN: AT33 3820 6000 0002 7144
BIC: RZSTAT2G206