Nepremičninsko pravo: kupna pogodba, darilna pogodba, fiduciarni odnosi

Nepremičninsko pravo zajema številne zadeve v zvezi s prenosom nepremičnin in s priznavanjem oziroma brisanjem pravic. Značilno je, da se nanaša na velike premoženjske vrednosti, kot so zemljišča, lastniška stanovanja, hiše in stvarne pravice. Zaradi tega je nujno celovito svetovanje pogodbenic in povrhu tega je potrebno natančno upoštevati pravne predpise o določeni obliki.

Naša pisarna vam pomaga med ostalim v naslednjih zadevah:

  • kupne pogodbe skupaj s prevzemom fiduciarnih pravnih poslov
  • darilne pogodbe in pogodbe o izročitvi
  • priznavanje zastavnih pravic, služnostnih pravic, prepovedi bremen in odtujitve
  • izbrisne pobotnice
  • delitve nepremičnine
  • dogovori o uporabi

Naša pisarna vam bo rada pomagala pred sklenitvijo pogodbe, sestavila konkretne pogodbe in opravila vpis v zemljiško knjigo.

Grasch + Krachler Rechtsanwälte OG, Leibnitz – Graz – Avstrija

Kontaktirajte nas za prvi posvet

Namenski depozitni račun:
IBAN: AT33 3820 6000 0002 7144
BIC: RZSTAT2G206